تبلیغات
دانشجویان شهرسازی دانشگاه علمی_کاربردی ابهر - مطالب آبان 1389
دانشجویان شهرسازی دانشگاه علمی_کاربردی ابهر

ما به این دلیل روی کره زمین هستیم که از زندگی لذت ببریم...

تعریف برنامه ریزی:

برای برنامه ریزی تعاریف متعدی وجود دارد که هریک از انها بیانگر دیدگاه ویژه تعریف کننده و وابستگی او به حوزه علم ودانش خود ویا گروه خاص اجتماعی است ( دکتر تقی پور ظهیر ) برای دست یافتن به هدف مورد نظر، باید قبل از تلاش فیزیکی یا اقدام به انجام کار، تلاش ذهنی یا برنامه ریزی کافی صورت بگیرد.« برنامه ریزی شالوده مدیریت را تشکیل می دهد ».

فلسفه و ضرورت برنامه ریزی:

فلسفه برنامه ریزی به عنوان یک نگرش و راه زندگی که متضمن تعهد به عمل بر مبنای اندیشه، تفکر و عزم راسخ به برنامه ریزی منظم و مداوم می باشد، بخش تفکیک  ناپذیر مدیریت است؛ فرد و سازمان برای رسیدن به اهداف خویش نیاز به برنامه ریزی دارند، بنابراین ضرورت برنامه ریزی، برای رسیدن به جزئی ترین اهداف یک واقعیت انکار ناپذیر است. نیاز به برنامه ریزی از این واقعیت نشأت گرفته است .« همۀ نهادها در محیطی متحول فعالیت می کنند».آموزشگاهها به عنوان محیط فعال نیاز به برنامه ریزی در همه زمینه ها و ابعاد دارد . و برنامه ریزی  از جزیی ترین تا بزرگترین  برنامه های مدرسه را در برمی گیرد .مدیرآموزشگاهها در برنامه ریزی ضمن مشخص کردن اهداف ، راهکارها و مشکلات برنامه ها را مشخص می نماید . برنامه های مدرسه هم می تواند کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت باشد .درمدیریت آموزشگاهی ، تعریف برنامه ها از نظر زمانی ، می تواند محتوی زیر را در برگیرد.برنامه های کوتاه مدت : مدیران آموزشگاهها به جهت حضور در صحنه زنده و فعال  مدرسه هر لحظه با برنامه ریزی ، تصمیم گیری مواجهه می باشد . علم وتجربه و تدبیر مدیران کمک بزرگی در برنامه ریزی های کوتاه مدت می باشد.برنامه های میان مدت : برخی از برنامه های مدرسه از قبل پیش بینی شده و قابل برنامه ریزی می باشد . این برنامه ها که متناسب با فصل کاری و زمان خاصی مانند جلسات شوراهای مدرسه ( شورای دبیران ، دانش آموزی ، انجمن اولیا و مربیان ، و... ) ودیگر برنامه های آموزشی و پرورشی  بوده در طول سال تحصیلی  براساس قانون و مقررات و آیین نامه در مدرسه اجرا می گردد.

 


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه 28 آبان 1389 ساعت 11:24 ب.ظ توسط سمیه ایمانی نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت