تبلیغات
دانشجویان شهرسازی دانشگاه علمی_کاربردی ابهر - وسایل حمل و نقل عمومی
دانشجویان شهرسازی دانشگاه علمی_کاربردی ابهر

ما به این دلیل روی کره زمین هستیم که از زندگی لذت ببریم...

 

وسایل حمل و نقل عمومی

در سالهای اخیر با توجه به ناکیدی که بر مسائلی از قبیل صرفه جویی در انرژی و ذخیره آن ، الودگی هوا و احیا دوباره زندگی شهری می شود، علاقه مجددی به استفاده از سیستم های حمل ونقل عمومی ایجاد شده است و لزوم بذل توجه به این مد حمل و نقل ، شدیدا احساس می شود. حمل و نقل عمومی دارای اشکال گوناگونی می باشد که عبارتند از:

1)سیستم حمل ونقل سریع ریلی(مترو و تراموای)

2)اتوبوس

3)تاکسی

شکلی که در طرح خیابان ها با آن بیشتر سر و کار خواهیم داشت، اتوبوس درون شهری (intraurban bus : در ایران اتوبوس خط واحد ) می باشد.

در بعضی شهر های بزرگ می توان سیستم اتوبوس رانی را در محدوده ای ثابت و معین، به سیستم حمل و نقل سریع ( مترو و تراموای) متصل و ملحق نمود، بعبارت بهتر می توان از سیستم اتوبوسرانی بعنوان سرویس تغذیه کننده سیستم حمل و نقل سریع استفاده نمود. در اینگونه موارد ،طراحی فضا و امکانات پایانه ای در محل الحاق دو سیستم از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود و ضمنا وجود شبکه مناسبی از خیابان های شهری که ایستگاه های حمل و نقل سریع را تغذیه نمایند ، ضروری می باشد.

در بیشتر شهرها ، اتوبوس درون شهری(اختصارا اتوبوس شهری )، تنها وسیله موجود در سیستم حمل ونقل عمومی شهر است. این سیستم، می تواند برای بخش عمده ای از ساکنین شهر، بعنوان گزینه سهول الوصول و مناسب( از میان مد های مختلف حمل و نقل شهری) مطرح گردد ودر صورت انجام طراحی اصولی می تواند بخوبی پاسخگوی مسائل ایاب و ذهاب عموم مردم از جمله کارمندان، دانش آموزان، افراد مسن و حتی معلولین باشد.

لازم به ذکر است که در حال حاضر، هنوز از تکنیک های تخصصی مهندسی ترافیک در زمینه بهینه سازی وضعیت تردد روبه رشد اتوبوس ها در خیابان های شهری، بطور تمام و کمال استفاده نمی شود.

مشخصات و خصوصیات انواع اتوبوس ها

آقای" کوین بی" تعاریف زیر را برای اتوبوس هایی که معمولا از سیستم خیابان های شهری استفاده می کنند ارائه داده است.

1-مینی باس(مینی بوس Minibus  ) : اتوبوس کوچکی است که بیشتر در سرویس های توزیع ثانویه استفاده می شود.

2- میدی باس( Midibus ) : نوعی وسیله نقلیه عمومی است که کمی بزرگتر از "مینی باس" می باشد.

3- اتوبوس حمل و نقل شهر- حومه (City- Suburban Transit Bus ) : که نوعا یک طبقه هستند( گاهی بدین منظور از اتوبوس برقی استفاده می شود).

4- اتوبوس بین شهری (Intercity Bus ) : اتوبوسی است که در مسافات نسبتا طولانی سرویس های بین شهری استفاده می شود.

5- سرویس مدرسه (Schoool Bus ) : اتوبوس یک طبقه که هم در نواحی شهری و هم در نواحی روستایی قابل استفاده است و اختصاصا برای حمل ونقل دانش آموزان بکار گرفته می شود.

در جدول زیر طول، عرض ، ارتفاع ، وزن، تعداد صندلی و ظرفیت مسافربری اتوبوس های معمول بر شمرده شده است. به استثنا سرویس مدارس، در سایر اتوبوس ها به " فضای قابل ایستادن داخل اتوبوس" رسما به عنوان بخشی از ظرفیت حمل مسافر اتوبوس ، توجه می شود و این نکته در طراحی خود اتوبوس ها هم ( از نظر قدرت موتور، استحکام بدنه و قدرت باربری ) در نظر گرفته می شود.

 

 

ابعاد ، وزن ،  تعداد صندلی و ظرفیت مسافربری انواع اتوبوس ها

 

     نوع اتوبوس

 

  کل ظرفیت

 مسافربری*

 

    تعداد        

   صندلی

 

    وزن                      

  بر حسب 

 هزار(kg )

 

     ارتفاع

    بر حسب

      متر

 

     عرض

    بر حسب

       متر

 

     طول

   بر حسب

     متر

مین باس یا میدی باس

  45 - 25

 25 – 15

60/3- 25/2

70/2- 10/2

40/2- 10/2

 5/7 – 4/5

اتوبوس حمل ونقل شهر- حومه:

1.تک واحدی

 

 

100- 45

 

 

 55 – 30

 

 

25/11-30/6

 

 

30/3-70 /2

 

 

4 /2- 25 /2

 

 

 9/12 – 0/9

2.چند واحدی

170- 100  

 75- 35

60/12-80/10

30/3- 70/2

55/2- 25/2

0/18- 0/15

3.دو کفه

 100- 65

 85- 50

90/9- 75/6

50/4- 90/3

55/2- 25/2

5/10- 5/7

اتوبوس بین شهری

 70- 40

 50- 30

75/15- 00/9

90/3- 70/2

55/2- 25/2

5/13- 0/9

اتوبوس سرویس مدرسه

 65- 20

 65- 20

75/6- 15/3

00/3- 40/2

55/2- 25/2

5/10- 0/6

 

*این عدد شامل مسافران ایستاده هم می شود. حد بالای دامنه ارائه شده، نشان دهنده ظرفیت در حد اکثر ازدحام می باشد .در اتوبوس سرویس مدزسه مسافر ایستاده وجود نخواهد داشت.

 

برگرفته از کتاب راهنمای طرح خیابان های شهری

ترجمه و تالیف: دکتر حمید بهبهانی و مهندس پیمان حامد


نوشته شده در شنبه 28 آذر 1388 ساعت 11:57 ب.ظ توسط مریم عزیزی نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت