تبلیغات
دانشجویان شهرسازی دانشگاه علمی_کاربردی ابهر - معماری داخلی
دانشجویان شهرسازی دانشگاه علمی_کاربردی ابهر

ما به این دلیل روی کره زمین هستیم که از زندگی لذت ببریم...

معماری داخلی مجموعه دانش ، فن و هنری است که با عناصر متعلقه و مرتبطش از قبیل فرم رنگ بافت و ... سعی در بهینه سازی فضاها و دست یابی به کارائی و کار کرد مناسب در کنار زیبائی معانی و معناها می باشد.معماری داخلی با ایجاد مجموعه ای از بایدها و نبایده "کثرت ها و کاستی ها "و قرار دادن فرم در برابر فرم و فضا " طبیعت در برابر هندسه ( معماری ارگانیک ) " داخل در برابر خارج و همچنین قدرت و منطق مردانه از یک سو و احساسات زنانه از سوی دیگر (که در اوج وجود به تفاهم رسیده اند )می کوشد ارتباط معنائی و فرمال (  Formal )را مفهوم بخشد . در واقع معماری داخلی به وسیله این ترکیب می خواهد به اهداف مورده نظر خود در طراحی فضا دست یابد.

در معماری داخلی با ایجاد ضرب و اهنگ در هندسه می توان احساسات انسانی را بیدار ساخت در تمامی ابعاد نفوذ کرد و حرکتهائی غیر از حرکتهای عمودی و افقی ایجاد کرد.

ما در معماری با فرکانس های نوری که طول و عرض و ارتفاع را تعریف می کنند، سروکار داریم و موقعی که این سه به موجزترین شکل واقع شود، شما احساس زیبایی می کنید

مجموعه ای از اشکال هندسی، که به صورت مجرد و بی هیچ واسطه ای در فضایی دو بعدی تعین یافته اند. تناسبات، ابعاد، غلظت، تونالیته رنگ های استفاده شده و تحریکات حسی موجود در هر اثر ، بیانگر هماهنگی دقیق در اجزاء است..

انسان به واسطه گرافیك محیطی در کنار معماری داخلی با محیط پیرامون خود سخن می گوید ، و با دیگران ارتباط برقرار می كند. معماری داخلی در ایجاد فضایی مطلوب و دلنشین برای افراد جامعه نقش موثردارد.

محیط مناسب یعنی فضایی كه بشر در آن بتواند فارغ از فشارهای ناخواسته روانی رشد كرده و شكوفا شود و این از خواسته های عقلانی و منطقی هر جامعه است. گرافیك " محیط زیبایی بصری و نظم و هماهنگی مطلوب فضا است.

مقصود از تمام طرح های گرافیكی برای محیط داخلی و خارجی – ایجاد فضایی برای زندگی پر نشاط و سالم و قانع كننده است.

مشخص كردن یك مكان از مكانی دیگر ، زیبا سازی ، نظم و انسجام بخشیدن به فضای و گسترش حیطه فعالیت معماری داخلی، از اهداف گرافیك محیطی به شمار می رود.

معماری داخلی (Interior Design) که به عنوان یک حرفه، یک هنر و یک صنعت در دنیا شناخته شده، بهینه سازی فضاهای داخلی ساختمان ها به منظور انجام فعالیت های روزمره یعنی زندگی وکار است.

بخش اعظم عمر ما در فضاهای داخلی بناها سپری می شود. این فضاها محیطی را ایجاد می کنند که پاسخ گوی نیازهای اساسی ما نظیر نیاز به سرپناه بوده و بسیاری از فعالیت های ما در آن صورت می گیرد. همچنین آنچه به یک بنا روح می بخشد، فضای داخلی آن است. بنابراین می توان گفت کیفیت فضای داخلی از یک طرف تأثیر مستقیمی بر نحوه انجام فعالیت های ما در آن دارد و از طرف دیگر نگرش، احوال و شخصیت ما را تحت تأثیر قرار می دهد. بر این اساس، هدف معماری داخلی، بهبود عملکرد فیزیکی و روانی فضا برای راحت سازی زندگی در آن است. فضای معماری بدون معماری داخلی یا اصلاً قابل استفاده نیست و یا در صورت قابل استفاده بودن، کارآیی لازم و بهینه را نخواهد داشت.
معماری داخلی زندگی همه آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد و تأثیرات آن در زندگی به وضوح قابل مشاهده است. از این رو موضوع معماری داخلی به هیچ وجه محدود به اقشار مرفه و خانه های اعیانی نیست. معماری داخلی می تواند برای کل جامعه و طبقات کم درآمد هم مفید باشد. اگر قناعت را اصل اساسی امروز جامعه بدانیم و قصد داشته باشیم امکان زندگی راحت را در فضای 40 یا 60 متری آپارتمان ها فراهم کنیم، معماری داخلی یک ضرورت گریزناپذیر خواهد بود. معماری داخلی می تواند به ما نشان دهد که در این فضای کوچک چطور و با چه وسایلی باید زندگی کنیم.

از آنجا که معماری داخلی در ارتباط مستقیم با ویژگی های روحی ـ روانی انسان قرار دارد، بایستی برای نیل به یک طرح مطلوب، ویژگی های رفتارهای انسانی در فضاهای داخلی زیستی اعم از عمومی و خصوصی، در طراحی به دقت مورد توجه قرار گیرد. از این رو طراح به هنگام طراحی فضای داخلی با دو مقوله سروکار دارد: کاربرد آن فضا، و احساس و تأثیری که می خواهد آن فضا بر استفاده کننده داشته باشد.

معماری داخلی طیف گوناگونی از عناصر و مؤلفه ها از قبیل فرم، نور، رنگ، بافت، کف، سقف، دیوار، عناصر کارکردی و تزیینی و مبلمان را در برمی گیرد. این عناصر ابزارهای کار طراح هستند که همگی باید بطور هماهنگ و متناسب در یک طرح مرتبط و خوشایند قرار گیرند.

معماری داخلی که در حد واسط میان معماری و طراحی قرار می گیرد، به همان میزان که شامل جنبه های کاربردی، ساختاری و فنی می شود، طراحی تجسمی و جنبه های بصری و زیبایی شناسانه را نیز در بر دارد. از این رو معماری داخلی اغلب در ردیف هنرهای تجسمی به حساب آمده است و برای موفقیت در آن، بایستی تا حد نسبتاً زیادی با عناصر و اصول طراحی تجسمی و مبادی سواد بصری آشنا بود.
اگرچه معماری داخلی امروزه به عنوان یک تخصص شناخته می شود و محدوده بسیار وسیعی را در بر می گیرد، اما از آنجایی که این رشته در ارتباط مستقیم با فضای داخلی خانه و زندگی روزمره می باشد، شناخت الفبای معماری داخلی و تبیین مبانی آن به زبان ساده برای عموم مردم و بویژه زنان خانه دار، به قابل فهم کردن آن و برخوردی علمی با این پدیده خواهد انجامید و در نهایت تأثیری عمیق بر کیفیت فضاهای زیستی جامعه ما خواهد داشت. از این رو بنا داریم طی یادداشت هایی به مباحث مختلف معماری داخلی بپردازیم و با بهره گیری از اصول طراحی تجسمی و سواد بصری و نیز با استناد به نمونه های موفق معماری داخلی خانه در سطح جهان، دانش و آگاهی افراد خانواده را در این خصوص افزایش دهیم.

مسائلی که باید قبل از طراحی دکور منزل یا محیط کار یا رستوران یا بوتیک و...... در نظر داشته باشیم به این صورت میباشد:

1_همخوانی طرح مورد نظر با کاربری فضا

2_رنگ فضا

معماری داخلی به ناچار از تعریف معماری فضا پا فراتر می نهد.یك طراح داخلی باید هنگام برنامه ریزی جهت نظم دادن به فضا،مبله كردن و آرایش آن،هم از خصوصیات بالقوهء بنا در زمینهء اصلاح و آرایش آگاه باشد و هم بر ویژگیهای معمارانهء آن وقوف كاملی داشته باشد.روی این اصل طراحی فضای داخلی،نیاز به درك نحوهء شكل گیری فضا توسط نظام ساختمانی بنا و تعریف آن دارد.با چنین نگرشی طراح قادر خواهد بود تا عملاً با یك فضا كار كند،به همان شكل آن را ادامه دهد و تركیبی را كه در مقابل ویژگیهای ضروری یك فضای معماری قرار می گیرد،ارائه دهد.پس می توان به این صورت عنوان نمود كه طراحی داخلی فصلی است بین معماری و دكوراسیون داخلی. طراحی فضاهای داخلی در صورتی كه بدون در نظر گرفتن هدف و عملكرد فضاها و چگونگی ارتباط و تركیب آنها با یكدیگر انجام پذیرد،تنها یك چهار دیواری و یا مجسمه ای را به وجود می آورد كه از حیث فضاهای داخلی،اصولی و قابل قبول نمی باشد.طراحی موفق دارای فضاهای داخلی مطلوب بوده و چگونگی و تركیب عناصر دو بعدی و سطوح افقی و عمودی آن فضاهای مطلوب را تشكیل داده و موجب زیبائی و قابل استفاده شدن هر چه بهتر ساختمان خواهد گردید.هدف طراحی داخلی نیز،بهبود عملكرد فیزیكی و روانی و دستیابی به اصول زیبایی شناسانهء فضای داخلی است.پس وظیفهء طراح این است كه از لحاظ مادی و معنوی محیطی به وجود آورد كه مطلوب زندگی فردی و اجتماعی كارفرما باشد.اوست كه تصمیم می گیرد از چه عناصری استفاده كند و چگونه آنها را در طی روند طراحی مرتب كند. تغییرات دائم و پیچیده در زمینهء این رشته،طراحی داخلی را با حرفه های در ارتباط با آن تطابق و آمیخته نموده است.در رتبهء اول معماری به طور ویژه و در مراتب دیگر،طراحی صنعتی،طراحی نمایشگاهی،طراحی صحنه و رشته های مرتبط،با این رشته در ارتباط هستند. طراحی داخلی،شامل برنامه ریزی،نقشه كشی و طراحی فضاهای داخلی یك بناست.این محیط های فیزیكی،جوابگوی نیازهای اساسی ما نظیر سرپناه و حفاظ بوده،زمینه را برای انجام فعالیتهایمان آماده كرده و نحوهء انجام آنها را تحت الشعاع قرار می دهند.


نوشته شده در چهارشنبه 21 مرداد 1388 ساعت 11:50 ق.ظ توسط سمیه ایمانی نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت