تبلیغات
دانشجویان شهرسازی دانشگاه علمی_کاربردی ابهر - آشنایی با انواع کودها و مزایا و معایب
دانشجویان شهرسازی دانشگاه علمی_کاربردی ابهر

ما به این دلیل روی کره زمین هستیم که از زندگی لذت ببریم...

آشنایی با انواع کودها و مزایا و معایب
وتاثیر ان برتغذیه ومحیط زیست           

سولفات آمونیم:
معایب:
پائین بودن درصد مواد غذایی آن (که حمل و نقل آن را دچار مشکل می کند)، عدم امکان استفاده در سیستم آبیاری تحت فشار به علت گرفتگی نازل ها (ترکیب سولفات با یون کلسیم و تشکیل گچ) (ملکوتی، م.ج.
۱۳۷۸.)
مزایا:
کمتر از سایر کودهای ازته (نظیر نیترات آمونیم) از خاک شسته می شود، سولفات علاوه بر خاصیت اصلاح کنندگی خاک جذب گیاه هم می شود. سولفت آمونیم بهترین کود ازتی برای خاک های قلیایی و آهکی ایران شناخته شده است (چون هم اسیدزا است و هم دارای مقداری گوگرد به عنوان ماده غذایی است)
نیترات آمونیم:
 معایب:
جاذب الرطوبه ای بودن، کلوخه ای شدن، خطر انفجار، (به هنگام انبار، نیترات آمونیم نباید در مجاورت مواد روغنی نگهداری شود. همچنین به دلیل جذب رطوبت، درب نایلونی کیسه ها باز نشود) (ملکوتی، م.ج.
۱۳۷۸(.
 مزایا:
درصد تلفات تصعید (به صورت آمونیم) کمتر از اوره است (چون آنیون نگهدارنده آن (نیترات) قوی تر از کربنات (آنیون) موجود در اوره است. ارجحیت مصرف برای درختان میوه: به دلیل دارا بودن دو یون قابل جذب (نیترات و آمونیم بر مصرف اوره ترجیح داده می شود. در مراتع و دیمزارها مخصوصا در مناطق سردسیری، مصرف نیترات آمونیم بر اوره (در صورت تقسیط) ارحج است. نیترات آمونیم را نمی توان در شالیزارها استفاده نمود (به دلیل آبشویی سریع نیترات و عدم نیاز برنج به نیترات) تحت چنین شرایطی مصرف آمونیم ترجیح داده می شود.
مصرف نیتروژن در سبزیجات
 تغذیه:
گیاهان همانطور که قادرند از راه ریشه نیتروژن موردنیاز خود را جذب کنند از راه برگ نیز می توانند نیتروژن را به صورت آمونیم، نیترات و اوره جذب کنند.
در سبزی هایی که عمر کوتاه و رشد سریع دارند مانند تربچه که سی روز از کاشت تا برداشت طول می کشد یک بار مصرف نیتروژن تکافوی نیاز گیاه را می نماید. در صورتی که در مورد فلفل که هشت ماه در زمین است و مرتب محصول می دهد چند بار مصرف کود ضرورت دارد.
در نواحی مرطوب بهتر است ثلث یا ربع کود نیتروژنه را قبل از کاشت و مابقی را به صورت تقسیط مصرف شود. در سبزی هایی مثل فلفل، بادمجان، گوجه فرنگی و نظایر آن که در طول فصل رشد محصول می دهند، بهتر است کود سرک در دو یا سه نوبت مصرف شود.
گیاهان کلیسم گریز یا گیاهانی که به خاک های اسیدی سازش یافته اند و گیاهانی که به پایین بودن پتانسیل اکسیداسیون و احیاء خاک سازش یافته اند آمونیم را ترجیح می دهند. گیاهان کلسیم دوست یا گیاهانی که در خاک های قلیایی با پ هاش بهتر می رویند نیترات را بهتر مصرف می کنند. آمونیم بر خلاف نیترات، تنفس ریشه را افزایش می دهد. در مواقع گرم معمولا زیرخاک کردن کودهای نیتروژنه ضروری است چون حرارت هوا ممکن است باعث تلفات کود شود.
شیره گیاهی اخذ شده از دمبرگ گیاه بهترین نمایه جهت تعیین وضعیت تغذیه ای نیتروژن گیاه است، چرا که نسبت به نوسانات تامین نیتروژن برای گیاه بسیار حساس تر از پهنک است. مقدار عناصر غذایی در گیاه حتی الامکان می بایست درحد متوسط و یا حتی در نیمه بالاتر محدوده کفایت باشد. تحت این شرایط است که می توان اطمینان حاصل کرد که حتی در حضور تمام عواملی که منجر به ایجاد اختلال در گیاه می شود احتمال وجود دارد گیاهان با تمام عناصر غذایی موردنیاز به حد کفایت تغذیه گردیده اند.
برای توصیه کودی نیتروژن، دو روش تجزیه گیاه و آزمایش خاک مکمل یکدیگرند و بایستی با همدیگر استفاده شوند.
 کمبود:
در خیار و طالبی اولین علایم کمبود نیتروژن روشنی رنگ و توقف رشد برگهاست. رنگ سبز طبیعی برگ ها، روشن یا زرد می شود و در موارد کمبود شدید، تمام کلروفیل از بین می رود.
شاخه ها باریک شده و سخت و فیبری می شوند.
میوه های خیار مبتلا به کمبود رنگ روشن داشته و در محل گل، نوک آنها باریک می شود. میوه های طالبی در صورت کمبود نیتروژن کوچک می شود. عموما بیشتر مواقع در سبزیجات اول بهار که بارندگی سنگین است کمبود نیتروژن ظاهر می شود.
چنین کمبودی ممکن است در مرحله رسیدن محصولات نیز دیده شود. زمانی که درجه حرارت سرد شب ها تجمع کربوهیدرات ها را تسهیل کند اگر نیتروژن کافی فراهم باشد تولید محصول زیاد خواهد شد. بارندگی های شدید، نیترات خاک را از عمق ریشه شستشو می دهد و در اعماق پایین پروفیل خاک تجمع می دهد. پس از پایان فصل بارندگی، نیترات خاک به صورت گاز درآمده و از خاک خارج می شود.
پس از پایان فصل بارندگی، خاک هایی که دچار شستشو شده اند میزان نیترات کمی در اختیار خواهند داشت.
 مواد آلی:
زمانی که مواد آلی در خاک تجزیه می شوند اولین فرم معدنی نیتروژن که آزاد می شود آمونیم است. مواد آلی مثل کاه و کلش باعث کاهش فرم نیتراته در خاک می شوند (نسبت C.N بالا دارند- برای تجزیه شدن نیتروژن خاک را مصرف می کنند.(
مواد گیاهی مثل گراس ها باعث افزایش فرم معدنی نیتروژن به ویژه نیترات خاک می شوند (نسبت C.N پایین دارند). یکی از بزرگترین منافع استفاده از کمپوست، کاهش مصرف آب مورد نیاز گیاه می باشد.
حداکثر استفاده از ماده آلی زمانی حاصل می گردد که دو تا سه هفته قبل از کاشت دانه به خاک داده شود. در شرایط کشت و کار آبی که زمین پیوسته زیر کشت محصول می باشد، مقدار کمپوست مورد نیاز محصولاتی نظیر سبزیجات،
۲۵ تن در هکتار برآورد شده است.در مناطقی که میزان بارندگی ۱۲۵۰میلیمتر می باشد مقدار کمپوست مصرفی ۱۲.۵ تن در هکتار توصیه می شود و نواحی خشک (متوسط بارندگی حدود ۵۰۰ میلیمتر) پنج تن در هکتار و در دیمزارها با مصرف ۲.۵ تن کمپوست در هکتار در سال می توان افزایش محصول معنی داری به دست آورد.
نیمی از نیتروژن و پتاسیم و تمام فسفر کود اصطبلی در قسمت جامد آن متمرکز است. در صورت کمبود کود دامی یکی از بهترین راه های جبران تلفات مواد آلی خاک، دادن کود سبز است. در بیشتر مواقع از گیاهان خانواده بقولات به عنوان کود سبز استفاده می شود. غده های ریشه های یونجه حدود
۲۰۰کیلوگرم در هکتار نیتروژن هوا را تثبیت می کنند و شبدر معمولا ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم و سویا نصف این مقدار را تثبیت می کند. کودهای سبز به دلیل دارابودن رویش فوق العاده و ریشه های قوی می توانند مقدار زیادی از عناصر محلولی را که در شرایط عادی بر اثر شستشو به اعماق پایین خاک حرکت کرده اند جذب کنند.
همچنین این گیاهان قادرند از فسفات های غیرمحلول، پتاسیم تثبیت شده و عناصر کم مصرف تا حد زیادی استفاده کنند.
برگرداندن این گیاهان به خاک علاوه بر بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی و زیستی، سبب تسهیل آزادشدن عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف می شود. در فصل بهار از آنجایی که درجه حرارت هنوز زیاد نشده است. نیتروژن به آرامی از مواد آلی آزاد شده و به تدریج که هوا گرم می شود این فرایند شدت می یابد.
کودهای فسفره:
فسفر مهم ترین عنصر برای رشد اولیه گیاه می باشد و اگر به صورت نواری استفاده شود کارایی بیشتری دارد چرا که فسفر در خاک متحرک نیست.
مصرف فسفر در خاک هایی که بیش از
۱۵ میلی گرم در کیلوگرم فسفر قابل جذب دارند نتیجه ای را باعث نمی شود.
برای آنکه فسفر قابل جذب خاک، یک کیلوگرم در هکتار افزایش یابد می بایست پنج تا ده کیلوگرم فسفر (P
۲O۵) به خاک شنی لومی یا لومی شنی اضافه شود. در حالی که در خاک های لوم و لومی رسی دوازده کیلوگرم فسفر (P۲O۵) در هکتار می بایست به خاک اضافه شود تا میزان فسفر قابل جذب خاک یک کیلوگرم در هکتار افزایش یابد.
زمانی که کودهای فسفره محلول در آب به خاک اضافه می شوند بلافاصله با خاک واکنش می دهند و به فرم های نامحلول تبدیل می شوند. تنها جزء کوچکی از فسفر کودی به صورت محلول باقی می ماند.
در خاک هایی که مقدار فسفر قابل استفاده آنها بیش از
۲۰میلی گرم در کیلوگرم است از مصرف کودهای فسفری پرهیز گردد (سیلسپور و ملاحسینی. ۱۳۸۴). تا حد ممکن از مصرف کودهای فسفاتی کادمیم دار به خصوص در مناطق شمال کشور پرهیز گردد.
 سوپر فسفات:
هزینه ساخت سوپر فسفات تریپل (غلیظ) بیش از نوع معمولی است، اما بالا بودن عیار فسفر باعث کاهش میزان مصرف، کاهش هزینه حمل و نقل شده که هزینه بیشتر آن را توجیه می کند. استفاده از انواع سوپر فسفات بستگی به ملاحظات اقتصادی (مثل قیمت مواد اولیه، هزینه حمل و نقل و مقدار مصرف) دارد.
سوپر فسفات تریپل (غلیظ)، در شرایط کشور بهتر از فسفات آمونیم است. به این سوپر فسفات از آن جهت تریپل (غلیظ) می گویند که فسفر محلول آن تقریبا سه برابر سوپرفسفات ساده است.

 کودهای پتاسیمی:
برای افزایش یک کیلوگرم در هکتار پتاسیم (K) خاک، دو تا شش کیلوگرم در هکتار پتاسیم (K۲O) مورد نیاز است.
مصرف پتاسیم در پاییز در خاک های رسی برای آنکه ظرفیت تثبیت چنین خاک هایی را پر کند توصیه می شود.
مصرف پاییزه پتاسیم در خاک های لومی شنی، شنی یا خاک های آلی توصیه نمی شود چرا که بارندگی های زمستانه به راحتی باعث شستشوی کود می شود. در سبزی هایی که قسمت اعظم اندام های آن برداشت می شود (کرفس، کلم، کاهو) برداشت پتاسیم شدیدتر است.
در خاک هایی که مقدار پتاسیم قابل استفاده آنها کمتر از ۲۵۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک باشد از کود پتاسیم استفاده شود.
 
کودهای میکرو:
عناصر کم مصرف نباید با حشره کش ها، قارچ کش ها و علف کش ها ترکیب شود، مگر اینکه کارخانه های سازنده، ترکیب آنها را با عناصر کم مصرف توصیه نماید.
کمبود عناصر ریز مغذی به ویژه روی به دلایل متعدد از جمله آهکی بودن خاک های کشاورزی (پ هاش بالای خاک)، وجود یون بیکربنات در آب های آبیاری، افت کیفیت آب آبیاری به علت افزایش شوری ناشی از تشدید خشکسالی های پی درپی، کمی مواد آلی خاک های زراعی، مصرف نامتعادل کود به ویژه مصرف بی رویه کودهای فسفاته و ازته و عدم مصرف کودهای محتوی عناصر ریز مغذی به ویژه سولفات روی عمومیت دارد.
_________________
هر درخت گل كه زیب خانه‌ای است
خود معاد و هم جزای دانه‌ای است
تاثیر كودهای شیمیایی در چرخه غذایی
بقایای سموم و كودهای شیمیایی در محصولات كشاورزی سلامت مصرف كنندگان را به خطر انداخته است اما سالانه در ایران 800 میلیارد تومان یارانه برای كودهایی كه تولید را افزایش می دهد اما احتمال دارد سرطان زا باشد پرداخت می شود.
استفاده از سموم دفع آفات و كودهای شیمیایی در زمین های كشاورزی و باقی ماندن این تركیبات و عناصر در میوه ها و سبزی ها نگرانی هایی برای ابتلابه بیماری ها به همراه داشته است. دكتر محمدجعفر ملكوتی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و دارنده مقام نخست كشاورزی آكادمی علوم جهان سوم و متخصص كود، ضمن هشدار در این مورد می گوید: وجود میوه ها و سبزیجات به ظاهر درشتی كه فاقد طعم و خاصیت های چند دهه پیش خود است، ناشی از استفاده بی رویه از كودهای شیمیایی و سموم دفع آفات و باقی ماندن تركیبات آنها در محصولات است. وی می افزاید: یارانه 800 میلیارد تومانی دولت به كود و سموم دفع آفات در حقیقت برای سلامت جامعه مفید نیست. به گفته وی می توان اذعان داشت كه بسیاری از سبزیجات و میوه ها آلوده به نیترات و كادمیوم است. این در حالی است كه قانون مصوب سال 78 برای دادن یارانه به كودهای آلی كه ضرری برای انسان و محیط زیست ندارد، هنوز اجرایی نشده است. دكتر مسعود تجریشی مدیر دفتر مطالعات آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف، استفاده از كودهای آلی، ارگانیك و كمپوست را راه حل رهایی از این بحران عنوان می كند. وی می گوید: استفاده بیش از حد از این كودها به دلیل داشتن كادمیوم و نیترات، باعث سرطان زایی می شود. در واقع این عناصر و تركیبات جذب سبزیجات و به ویژه سبزیجات غده یی مثل سیب زمینی می شود. به عنوان نمونه غلظت نیترات در سیب زمینی و پیاز باید 50 میلی گرم در هر كیلوگرم وزن تازه (وزن محصول بلافاصله پس از برداشت) باشد ولی متاسفانه میزان كادمیوم و نیترات در برخی اوقات بسیار بیشتر از سطح استاندارد است. دكتر ملكوتی بزرگ بودن بیش از حد سیب زمینی ها را یكی از نشانه های بالابودن نیترات در آن عنوان می كند و توضیح می دهد: هر كیلوگرم سیب زمینی به طور متوسط باید دربرگیرنده حدود هشت عدد سیب زمینی باشد، ولی در عمل می بینید كه بسیاری از سیب زمینی ها خیلی درشت است و از سوی دیگر رنگ آنها شفاف نیست. اینها همه آثار ناشی از وجود میزان بالای نیترات در سیب زمینی است. به دلیل استفاده بیش از حد كودهای شیمیایی اوره - فسفره در بخش كشاورزی، میزان نیترات و كادمیوم موجود در سبزیجات و سیب زمینی در اكثر مواقع بیشتر از حد استاندارد است. به گفته عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، تا سال 80 فرهنگ استفاده بهینه كود تا حدودی جا افتاده بود ولی چون در حال حاضر دولت فقط به كود اوره - فسفره یارانه می دهد، میزان مصرف بی رویه این كود افزایش یافته و این تركیب شیمیایی اكنون تبدیل به یك نگرانی در جامعه شده است. در بازار بین المللی، كود اوره- فسفره كیلویی 400 تومان است كه دولت آن را به قیمت 50 تومان در اختیار كشاورزان قرار می دهد. به اعتقاد ما دولت باید یارانه كود را به طور كامل حذف و این هزینه را صرف تولید بهتر و باكیفیت تر محصول كند. كشاورزان ما فقط به افزایش محصول در هكتار از طریق استفاده بیش از حد از كودهای شیمیایی فكر می كنند و به كمبود ریزمغذی ها، طعم، كیفیت، ماندگاری و خوش خوراكی سبزیجات و میوه ها توجهی ندارند. وی دلیل طعم نامناسب بعضی میوه ها و سبزیجات را متاثر از برخی سموم می داند: به عنوان مثال هنگامی كه سیبی را گاز می زنید به سرعت كدر می شود یا خیار دیگر طعم واقعی و قدیمی خود را ندارد، چون در خیارهای گلخانه یی كه از دفع آفات استفاده می كنند، باید 21 روز بگذرد تا اثر سم از بین برود ولی برخی كشاورزان برای اینكه خیارهای كوچك را وارد بازار كنند تنها 9 روز پس از سم پاشی آنها را می چینند. به طور كلی سبزی ها و میوه ها قابلیت جذب سموم را در سطح بسیار بالادارند. به همین دلیل موقع خرید به عنوان مثال سعی كنید قسمت بالایی پیاز (محل خروج جوانه از پیاز) بسیار باریك باشد یا سیب زمینی دارای اندازه یی متوسط و رنگ روشن باشد.دكتر ملكوتی می گوید: دولت باید به كودهای زیستی و آلی و گوگردی یارانه دهد. همچنین باید آزمایشگاه های خاك متعدد نزدیك مزارع احداث كند تا میزان بقایای سموم و كودهای شیمیایی در میوه ها و سبزیجات و نیز خاك به طور دائم اندازه گیری شود. می توان با اصلاح كود و غنی كردن خاك به محیط زیست و سلامت جامعه كمك كرد. در واقع یكی از دلایل اصلی بروز بیماری های جدیدهمین باقی مانده سموم و كودها در محصولات كشاورزی و مصرف آنها است.وی می افزاید: با وجود آنكه درآمد ملی ما بالااست ولی رتبه سلامت و بهداشت جامعه ما سه رقمی است. به گفته دكتر ملكوتی، یارانه كود هدفمند نیست: دولت سالانه 800 میلیارد تومان یارانه می دهد كه در حقیقت یارانه یی به مواد مضر برای سلامت جامعه است.
هر درخت گل كه زیب خانه‌ای است
خود معاد و هم جزای دانه‌ای است
راهكاری برای صرفه جویی در تولید و مصرف كودهای شیمیایی و کاهش آلودگی های زیست محیطی
در كشور ما سالانه بیش از 2.5 میلیون تن اوره جهت تامین نیاز ازت گیاهان در صنایع كشاورزی استفاده می شود استفاده از كود اوره سبب كاهش راندمان خاك و آلودگی شدید آن ، تشكیل نمكها و كمپلكسهای دیگر در خاك (شوره بستن) و تجمع اوره در بافت گیاهان (عامل سرطانهای دستگاه گوارش در انسان) می گردد .
همانطور كه ذكر شد مصرف كود اوره در كشور سالانه 2.5 میلیون تن است كه از این مقدار 900 هزار تن در كشور تولید و بقیه از خارج وارد می شود . این مسئله ، هزینه های بسیار بالایی حدود 650 میلیون دلار را بدنبال دارد .برای جلوگیری از مضرات فراوان استفاده از كود اوره ، بهترین راه حل ، استفاده از كود اوره با پوشش گوگردی است .
با استفاده از این نوع كود ، مصرف سالانه كشور یك پنجم تا یك دهم كاهش می یابد و این در حالیست كه همان اثر كود اوره (البته صرفنظر از مضرات آن ) را به همراه خواهد داشت . كشاورز یا باغداری كه سالانه 1000 كیلو كود اوره مصرف میكند باید با قیمت یارانه ای 45 هزار تومان و به قیمت آزاد 260هزار تومان پرداخت نماید اما اگر این كشاورز از كود اوره با پوشش گوگردی استفاده نماید علاوه بر مزایای استفاده از این نوع كود برای زمین كشاورزی؛ مصرف كود را به 100 الی 200 كیلو گرم كاهش می دهد این كشاورز حتی اگر این میزان كود را به قیمت آزاد نیز خریداری نماید باید مبلغ بین 32 تا 64 هزار تومان پرداخت نماید.
با این عمل علمی و سنجیده از به هدر رفتن 450میلیارد تومان یارانه زیان بار جلوگیری خواهد شد و بهره وری و عمر مفید زمین های كشاورزی نیز افزایش خواهد یافت.
بیش از 90% از زمینهای كشاورزی ایران آهكی با PH بالا بوده و این مسئله باعث كاهش راندمان جذب عناصر ریز مغذی كه از اهمیت بالایی در رشد و نمو گیاهان برخوردارند میگردد، استفاده از كود اوره با پوشش گوگردی با درصد پوشش های متفاوت (سرعت انحلالهای متفاوت) به تنهایی و یا بصورت مخلوط با اوره جهت تامین بموقع ازت مورد نیاز گیاه از كاربرد اوره مناسب تر است .
این مسئله اگر بصورت دقیق ، بررسی و بر اساس نوع كشت و نیازهای آن در طی دوره رشد ، شرایط آب و هوایی منطقه و آنالیز دقیق خاك اعمال گردد ، باعث افزایش چشمگیر راندمان محصولات كشاورزی ، بهبود كیفی خصوصیات خاك ، جلوگیری از آلودگی منابع آب و كاهش مصرف اوره می گردد و با توجه به پرداخت یارانه قابل توجه جهت تامین كود اوره كشاورزان و باغداران؛ این اقدام از لحاظ اقتصادی كمك بزرگی به هدفمند كردن یارانه های زیان بار خواهد نمود .
سالانه حدود 650 میلیارد تومان كود اوره در كشور مصرف می شود كه حدود 450میلیارد تومان آن یارانه است.
محصولات كشاورزی و باغی كه به روش های كنونی در معرض استفاده بی رویه كود قرار گرفته اند برای سلامتی جامعه نیز مشكل ساز هستند؛ با عنایت به مطالب ذكر شده و اهمیت استفاده از كود اوره با پوشش گوگردی بجای كود اوره معمولی، خصوصا جلوگیری از تخریب زمین های كشاورزی، افت بهره وری در بلند مدت، حفظ سلامت جامعه، جلو گیری از خروج ارز، خودكفایی كشور و صدور بخشی از كود اوره تولید داخل به سایر كشورها و كسب درآمد ارزی برای كشور؛ لازم است ادارات ترویج وزارت جهاد و كشاورزی در این خصوص فرهنگ سازی نموده و وزارت جهاد كشاورزی نسبت به تغییر الگوی مصرف غیر علمی كنونی اقدام عاجل نماید

كشاورزی ارگانیك هدفش تشویق و توسعه تنوع زیستی است و گواهی های تایید ارگانیك نیز این مساله را در نظر دارند.
كشاورزی ارگانیك با اكولوژی هماهنگ است و باعث تثبیت بافت خاك، حفظ چرخه آب، چرخه كربن، چرخه مواد غذایی و آلودگی كمتر زمین است.
ده علت برای لزوم حركت به سوی كشاورزی ارگانیك
1- محصولات ارگانیك استانداردهای بیشتری دارند: گواهی نامه های محصولات ارگانیك به عنوان بیمه هایی است كه در تولید این محصولات از مواد شیمیایی و سمی استفاده نشده است.
2- طعم غذاهای ارگانیك بهتر است: گیاهان تولید شده به روش ارگانیك سالم تر بوده و به عنوان غذاهای خوشمزه تر برای تغذیه انسان و حیوانات می تواند به كار رود.
3- محصولات ارگانیك خطر بیماری ها را كم می كند: خیلی از مراكز حفاظت محیط زیست دریافته اند كه مواد شیمیایی موجود در آفت كش ها اثرات سرطان زایی و بیماری زایی دارند. كشاورزی ارگانیك یكی از راه های كاهش مصرف سموم شیمیایی و كم كردن این مواد در منابع آب، زمین و هوا است.
4- كشاورزی ارگانیك به منابع آبی احترام می گذارد: برای حذف مواد شیمیایی آلوده كننده و دفع نیتروژن در آب باید به منابع آبی و خاكی احترام گذاشت و آنها را درست مصرف كرد. در كشاورزی ارگانیك این موارد به درستی رعایت می شود.
5- كشاورزی ارگانیك باعث ایجاد خاك سالم می شود: خاك یكی از منابع اصلی زنجیره غذایی بوده و یكی از اصول كشاورزی ارگانیك ایجاد خاك سالم است.
6- كشاورزی ارگانیك الگوبرداری از طبیعت است: كشاورزی ارگانیك برای اكوسیستم متعادل ارزش قایل است. طبیعت زنده نیز شامل تناوب كشت در محصولات علوفه ای و استفاده از گیاهان پوششی و باقی مناطق طبیعی است.
7- كشاورزی ارگانیك هدایت كننده تحقیقات تازه است: تولیدكنندگان ارگانیك به عنوان پیشرو در تحقیق عدم استفاده از آفت كش ها و اثرات مضر آن بر محیط زیست هستند.
8- تولیدكنندگان ارگانیك در جهت تنوع زیستی تلاش می كنند: از دست دادن تعداد زیادی از گونه ها (تنوع زیستی) یكی از نگرانی های دانشمندان محیط زیست است. به همین دلیل خیلی از كشاورزان ارگانیك درصدد هستند تا گونه های معمولی و بومی را حفظ كنند.
9- كشاورزی ارگانیك به حفظ سلامت جوامع روستایی كمك می كند: كشاورزی ارگانیك به دلیل سطوح كم آب جوامع روستایی، مفید است و منجر به افزایش درآمد آنها می شود.


نوشته شده در سه شنبه 30 تیر 1388 ساعت 04:54 ب.ظ توسط مهدی هادی نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت