تبلیغات
دانشجویان شهرسازی دانشگاه علمی_کاربردی ابهر - سرانه کاربری اراضی در ایران و جهان6
دانشجویان شهرسازی دانشگاه علمی_کاربردی ابهر

ما به این دلیل روی کره زمین هستیم که از زندگی لذت ببریم...

سرانه تاسیسات زیربنایی و تجهیزات شهری

1-       شبکه های آب: بطور کلی حد مصرف آب روزانه هر شهرنشین ( مصرف خانگی و غیر خانگی) بین 150 تا 225 لیتر است. طبق استانداردهای معمول، سطح مورد نیاز برای تصفیه خانه های آب بطور متوسط 2 مترمربع در مقابل هر ساکن شهر می باشد. در مورد شهرهای ایران تا سطح 20000 نفر جهت احداث محلی برای تصفیه خانه آب سرانه 8/0 مترمربع پیشنهاد میشود.

2-       فاضلاب: به منظور ایجاد انبار یا محلی برای دفع موقت فاضلاب ، سرانه 5/0 متر مربع ( تا حد 20000 نفر جمعیت شهری) پیشنهاد می شود.

3-       برق: حداقل سرانه ماهانه مصرف برق برای مصارف خانگی، 25 کیلو وات است. با توجه به سطوح مورد نیاز جهت ایجاد تاسیسات و تقویت کننده های برق، سرانه 3/0 متر مربع برای یک شهر 20000 نفری پیشنهاد می گردد.

4-       تلفن: نسبت به نقاط مختلف یک شهر( 20000 نفری)، حداقل 20 دستگاه تلفن عمومی و یک دستگاه تلفن خصوصی در مقابل هر خانوار و 1/0 متر مربع سرانه زمین برای تاسیسات مرکزی تلفن، پیشنهاد می شود.

5-       گاز: سرانه زمین جهت ایجاد تاسیسات مربوط به گاز و گازرسانی در یک شهر 20000 نفری، 15/0 مترمربع پیشنهاد می گردد.

6-       تاسیسات پست: سطح مورد نیاز برای اداره پست، بین 1/0 تا 2/0 مترمربع در مقابل هر ساکن شهری است . برای هر 10000 نفر جمعیت، احداث یک اداره پست ضروری است. طبق استاندارد ، مساحت 2000 مترمربع برای یک اداره پست کوچک و 4000 مترمربع برای یک اداره پست بزرگتر در نظر گرفته می شود. در مورد ایجاد تاسیسات پست در سطح شهرهای ایران، می توان مساحت 1/0 متر مربع را تا حد 20000 نفر جمعیت شهری در نظر گرفته و پیشنهاد داد. در مورد صندوق های پست، نسبت به هر 1000 نفر یک صندوق پست پیشنهاد می شود.

7-       آتش نشانی: براساس یک ضابطه کلی و عمومی، در مقابل هر 10000 نفر از جمعیت شهر، بایستی یک ایستگاه آتش نشانی وجود داشته باشد. در سطح شهرهای ایران ، معیار 5/0 مترمربع زمین برای تاسیسات آتش نشانی تا حد 20000 نفر جمعیت شهر پیشنهاد می شود. شعاع دسترسی به مراکز آتش نشانی 2 تا 3 کیلومتر است.

8-       جایگاه توزیع بنزین:  در مورد جایگاه توزیع بنزین، استاندارد 1/0 مترمربع نسبت به جمعیت شهری پیشنهاد می شود.

9-       جمع آوری و دفع زباله: با توجه به حفظ بهداشت شهری و نظافت شهر، ایجاد اماکن مشخص به منظور جمع آوری موقت و بهداشتی زباله که در نقاط مناسبی قرار داشته و سرپوشیده باشند، استاندارد 2/0 مترمربع زمین در مقابل هر ساکن تا حد 20000 نفر جمعیت شهری پیشنهاد می گردد. فاصله مناسب محل دفع زباله  تا شهر، بطور متوسط 150تا 25 کیلومتر است.

1-       کشتارگاه: استاندارد معمول برای مساحت کشتارگاه 4/0 تا یک مترمربع در مقابل هر ساکن شهری است. برای شهرهای ایران تا سطح 20000 نفر جمعیت سرانه 2/0 مترمربع پیشنهاد می گردد.

2-       گورستان: گورستان ها باید طوری احداث شوند که در معرض وزش باد اصلی به سوی شهر نباشند. در کشور های دیگر، حدود سرانه ناخالص هر آرامگاه بین 5 تا 7 مترمربع است. ولی در ایران با توجه به مساحت تحت پوشش یک مزار، غسالخانه ها، سالن های سوگواری، مسیرها و تاسیسات دیگر با توجه به فضاهای مورد احتیاج آینده، سرانه 2 تا 3 متر مربع در مقابل هر شهرنشین تا سقف 20000 نفر جمعیت پیشنهاد می شود.

اراضی حمل ونقل و شبکه های ارتباطی

از نظر شهرسازی کاربری معابر یا راهها و شبکه های ارتباطی مهمترین و حساس ترین فضاهای عمومی یک شهر راتشکیل می دهد. زیرا علاوه بر اینکه درصد زیادی از اراضی شهرها به این فضاها اختصاص یافته است، راهها مهمترین عنصر تشکیل دهنده شهر و محل اتصال و ارتباط فضاها و کاربریهای شهری به یکدیگر بشمار می روند. ای شبکه ها نماد توسعه فرهنگ شهری و نهایتا مهمترین ابزار طراحی شهری می باشند.

سرانه راه و شبکه ارتباطی

راه ها عامل ارتباط دهنده تاسیسات مختلف شهری اند و از این نظر اهمیتشان در سطح شهرها قابل توجه و ملاحظه است. معمولا 25% تا 30% از سرانه های شهری اختصاص به راه ها و شبکه های ارتباطی دارد.

ذیلا به ضوابط عرض انواع معابر شهری می پردازیم:

 

نوع

عرض ( متر )

کوچه

12-8

خیابان فرعی

24-18

خیابان اصلی

35-30

خیابان اصلی سرتاسری

35

پارک وی

45

بزرگراه(اتوبان شهری)

45

آزاد راه(اتوبان بین شهری)

76-45

 

 

سلسله مراتب شبکه ارتباطی که جنبه غیر محلی دارند عبارتند از:

1-       آزاد راه(اتوبان بین شهری)

2-       بزرگراه(اتوبان شهری)

3-       خیابان اصلی درجه یک( عبوری) یا شاهراه

4-       خیابان اصلی

سلسله مراتب شبکه دسترسی سواره که جنبه محلی دارد عبارتند از:

1-       خیابان جمع و پخش کننده

2-       خیابان فرعی بن باز و فرعی بن بست( ارتباط مستقیم به واحدهای مسکونی)

3-       فرعی پیاده  (2 )

منابع:

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری / دکتر زیاری

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری/ دکتر محمد تقی رضویان

با تشکر از مهندس دلجویی کارشناس گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان( دانشجوی ارشد شهرسازی) 


نوشته شده در دوشنبه 18 مرداد 1389 ساعت 11:19 ب.ظ توسط مریم عزیزی نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت