تبلیغات
دانشجویان شهرسازی دانشگاه علمی_کاربردی ابهر - سرانه کاربری اراضی در ایران و جهان3
دانشجویان شهرسازی دانشگاه علمی_کاربردی ابهر

ما به این دلیل روی کره زمین هستیم که از زندگی لذت ببریم...

استاندار سرانه تجاری

متوسط استاندار انواع واحد های تجاری شهر به نسبت هر ساکن شهری حدود 5 متر مربع در نظر گرفته می شود( شامل فضاهای باز، ارتباطی، پارکینگ) گاهی مجموعه سرانه تجاری، آموزشی و اداری تا 11 متر مربع نیز بیان شده است. با توجه به تنو مشاغل تجاری در شهرهای مختلف ایران و انواع مختلف آن،می توان مجموعه ای از واحد های تجاری را تحت عناوین زیر تقسیم بندی کرد و سرانه های زمین را به نسبت آنها در سطوح مختلف شهر پیشنهاد نمود.

انواع واحد تجاری

سرانه زمین برحسب مترمربع تا 20000 نفر

خرده فروشی

6/0

عمده فروشی

6/0

مشاغل خدمات عمومی

2/0

دفاتر خصوصی

1/0

خدمات حمل و نقل

35/0

بانکها

2/0

صنایع وکارگاه های سبک

5/0

هتلهاوسالن های غذاخوری

25/0

جمع

8/2

 

با توجه به آنکه سرانه فوق حداقل احتیاج برای تاسیسات تجاری می باشد، بطور متوسط سرانه تجاری را میتوان بین 3 تا 5 متر مربع پیشنهاد داد.

سرانه های آموزشی

استاندارد سرانه آموزشی یه نسبت جمعیت شهرها در کشورهای مختلف فرق می کند. به عنوان مثال، حد متوسط سرانه های آموزشی برای کودکستان 5/2 تا 4 مترمربع با 5 مترمربع فضای باز برای هر کودک، برای دبستان 5/6 مترمربع زیربنا و 5/6 مترمربع فضاب باز و دبیرستان و مدارس راهنمایی 5/6 مترمربع زیربنا و 5/6 مترمربع فضای باز برای هر دانش آموز در نظر گرفته می شود.

از نظر تراکم، حداکثر طبقات ساختمانی کودکستان 1 طبقه، دبستان 1 تا 2 طبقه، راهنمایی 1 تا 3 طبقه و دبیرستان 1 تا3 طبقه است.

در مورد کلاس ها، عرض کلاس ها نبایستی از 7/5 متر کمتر باشد. در مورد عرض کلاس برای کلاس هایی که نور طبیعی استفاده می کنند حداکثر 7 متر و برای کلاس هایی که از دو طرف نور استفاده می کنند حداکثر 4/8 متر، و طول کلاس ها بطور کلی نبایستی از 6 متر کمتر از 9 متر بیشتر باشد.

هرواحدآموزشی جهت انجام امورآموزشی، پرورشی و فعالیت های جنبی به فضاهایی چند نیاز دارد. عمده ترین تقسیم بندی فضایی به شرح ذیل است:

فضاهای مسقف:

-          فضاهای آموزشی(تدریس)

-          فضاهای پرورشی

-          فضاهای رفاهی و خدماتی

-          فضاهای اداری

-          فضاهای ارتباطی- راهروها- پله ها

فضاهای باز(محوطه)

-          زمین های ورزشی

-          فضای سبز

-          محل تجع، صف جمع، قدم زدن و تفریح

-          پارکینگ اتومبیل، دوچرخه....

-          راههای ارتباطی بین سطوح مذکور در محوطه

حوزه های خدماتی پیشنهادی مدارس و تعداد دانش آموز در کلاس ایران

نوع مدرسه

حوزه خدماتی

تعداد در کلاس

کودکستان

500-300 متر

25

دبستان

500 متر

36-30

مدرسه راهنمایی

2000-1000 متر

36-30

دبیرستان

2000 متر

42-36

 

براساس استانداردهای منتج از دفاتر وزارت آموزش وپرورش، استاندارد آموزشی شهری( زمین و زیربنا) به نسبت هر ساکن شهری و بر حسب تقسیم بندیهای داخلی شهرها به قرار زیر است:

-          کودکستان در سطح محله کوچک حدود 8/0 مترمربع

-          دبستان در سطح محله حدود 5/1 مترمربع

-          مدرسه راهنمایی در سطح ناحیه شهری حدود 2/1 متر مربع

-          دبیرستان در سطح ناحیه شهری حدود 9/0 متر مربع

جمع استانداردهای آموزشی نسبت به هر ساکن شهری حدود 4/4 مترمربع است.

اراضی خدمات درمانی

خدمات بهداشتی- درمانی امروزه بعنوان یکی از زیرساختهای شهری در جهت توسعه نواحی مطرح است و هدف از آن بالا بردن سطح سلامت و ازدیاد نیروی فعالیت افراد و طولانی کردن عمر و بالاخره پیشکیری از بروز و شیوع بیماریها و معالجه بموقع آنها است.

منظور از سلامت افراد، تنها تندرستی و تعادل جسمانی آنها نیست بلکه تعادل روحی و جتماعی آنها نیز مد نظر می باشد.

سرانه کاربری های درمانی

مکانیابی کاربری های درمانی بایستی بر اساس نیاز و دسترسی سریع مردم انجام پذیرد و در عین حال بدور از سر و صدای ناشی از ازدحام جمعیت و ترافیک بوده و دارای محوطه وسیع فضای سبز جهت تلطیف هوای محیط مجاور باشد.

کاربری های درمانی بدلیل مشخصه های خاص خود دارای استانداردهایی نیز می باشند ولی این استانداردها در ارتباط با شهرهای مختلف و نوع واحدهای بهداشتی و درمانی متفاوت است. در بعضی کشورها مساحت لازم برای بیمارستان، در مقابل هر تخت بیمارستان 100 تا 200 متر مربع است. و در بعضی دیگر در مقابل هر 45000 تا50000 نفر سکنه شهر، یک بیمارستان در نظر گرفته می شود، همچنین گاهی در مقابل هر 1000 نفر ساکن شهری 9 تا10 تخت بیمارستان پیش بینی می گردد. برای درمانگاه ها نیز 1/0  تا 2/0 مترمربع در مقابل هر ساکن شهری زمین مورد نیاز است. این نسبت ها برای داروخانه ها، یک داروخانه برای هر 7000 نفر و یک مطب دندانپزشک در مقابل هر 5000 نفر و یک مطب پزشک در مقابل هر 2000 نفر ضروری است.

سرانه كل تأسیسات درمانی و بهداشتی 7/1 متر مربع در نظر گرفته شده است.

 

در مورد تاسیسات درمانی برای شهرهای ایران، با توجه به ضوابط و معیارهای جمعیتی، سرانه های زیر را می توان پیشنهاد کرد:

بیمارستان

15/0 مترمربع

درمانگاه

15/0 مترمربع

مرکز اورژانس

15/0 مترمربع

رادیولوژی( خارج از بیمارستان و درمانگاه)

04/0 مترمربع

آزمایشگاه( خارج از بیمارستان و درمانگاه)

04/0 مترمربع

مجتمع های پزشکی

1/0 مترمربع

مرکز بهداشت

05/0 مترمربع

داروخانه

02/0 مترمربع

 


نوشته شده در دوشنبه 18 مرداد 1389 ساعت 11:04 ب.ظ توسط مریم عزیزی نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت