تبلیغات
دانشجویان شهرسازی دانشگاه علمی_کاربردی ابهر - سرانه کاربری اراضی در ایران و جهان2
دانشجویان شهرسازی دانشگاه علمی_کاربردی ابهر

ما به این دلیل روی کره زمین هستیم که از زندگی لذت ببریم...

فضاهای سبز شهری

امروزه فضاهای سبز در شهر جزء لابنفک ساختار شهر و یکی از عناصر اصلی آن می باشد.

در گذشته نقش غالب فضاهای سبز به زیباسازی و سپس ظاهر سازی محیط مصنوع محدود میشد. لیکن امروزه کارکرد این فضاها در سطح شهرها نقشی به مراتب وسیع تر و اساسی تر به خود گرفته و از سه دیدگاه عملکردی  قابل طرح گردیده اند:

-          عملکرد زیست محیطی

-          عملکرد کالبدی در ساختار شهر

-          ملکرد اجتماعی- روانی

تقسیم بندی فضاهای سیز در کشورهای مختلف، متفاوت می باشد و علت آن نیز در نوع بهره برداری و کاربرد آنهاست. در یک شمای کلی می توان انواع فضاهای سبز را که جوامع شهری از آنها استفاده می کنند، بشرح زیر طبقه بندی نمود:

1-      پارکها

2-      کمربند سبز

·         کمربندهای سبز محاط کننده

·         کمانهای سبز

·         محورهای سبز

3-      جنگل شهری

4-      باغ های خانوادگی

5-      فضای باز

6-      پارک طبیعت (Nature Parks )

7-      پارک جنگلی

استاندارد های فضای سبز

استاندارد های فضای سبز ، نسبت به انواع آب وهوا و خصوصیات اقلیمی و دسترسی به آب درشهرها وپاک نمودن هوای شهرها در نقاطی که آلودگی هوا بیش از حد مجاز است، یکسان نمی باشد. به طور کلی اراضی فضای سبز براساس سلسله مراتب خدمات شهری به شرح ذیل توزیع می گردد:

-          اراضی فضای سبزرده محله: شامل پارک های محله ای و باغات موجود  

-         اراضی فضای سبزرده ناحیه:  شامل پارک های ناحیه ای و باغات موجود  

-         اراضی فضای سبزرده منطقه: شامل پارک های منطقه ای و باغات موجود  

-         اراضی فضای سبزرده حوزه: شامل پارک های حوزه ای و باغات موجود     

-          اراضی فضای سبزرده شهر و فراتر:  شامل پارک های اصلی شهر، پارکهای جنگلی، باغات، مزارع و اراضی کشاورزی، جنگلها و فضای سبز حفاظت شده و حریم سبز شهر.  توزیع مکانی فضای سبز باید به گونه ای باشد که دسترسی به آن به آسانی صورت گیرد. برخی زمان دسترسی را 10 دقیقه که معادل 400 تا 500 متر فاصله از نواحی مسکونی است، برآورد می کنند.

بعضی شهرسازان رقم یک دهم تا یک شانزدهم سطح شهر را برای اختصاص به فضای سبز درخواست کرده اند تا بیشترین فاصله پیاده روی از دورترین مراکز مسکونی برای دسترسی به فضای سبز از ده دقیقه تجاوز نکند.

 

از سوی دیگر محققان در ارتباط با میزان فضای سبز شهری فرمول زیر را ارائه کرده اند:

 

(سرانه شهری) کل مساحت شهر   *  در صد در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد

                                                  کل جمعیت

در توضیح روش فوق باید اشاره نمود که به طور مثال اگر تراکم جمعیت سرزمین یا منطقه ای برابر 250 نفر در هکتار ( که برابر 40متر مربع برای هر ساکن می شود) باشد، بایستی طوری عمل نمود که مقدار درصد فضای سبز از 15% سطح زمین منظور شده پایین تر نرود. این برابر است با اختصاص حداقل 6 متر مربع برای هر نفر که به ترتیب ذیل تقسیم می شود:

-          پارکها و باغ ها 2 متر مربع برای هر ساکن؛

-          مکانهای بازی 4 متر مربع برای هر ساکن که از این مقدار در حدود 5/1 متر مربع برای خردسالان و 5/2 متر مربع برای ورزش بزرگسالان منظور گردیده است.

استانداردها و سرانه های فضای سبز در ایران

فضای سبز توصیه شده توسط سازمان ملل 25- 20 متر می باشد. این شاخص در فرانسه 18 متر در آمریکای لاتین 15 متر و در انگلستان 10 متر می باشد. بر اساس توصیه اولیه طرح جامع تهران( مصوب 1349 ) سرانه پارک ها باید 13/9 متر مربع برای هر نفر باشد.

برای شهرهای یران با توجه به تنوع عوامل طبیعی و اقلیمی آن، مساحات زیر تا سطح 20000 نفر جمعیت شهری پیشنهاد می گردد:

-          پارک و قضای سبز در سطح محله کوچک و محیط بازی کودکان                      2/1 مترمربع

-          پارکهای محله ای                                                                                             5/1 مترمربع

-          پارکهای ناحیه ای شهری                                                                                  8/1 متر مربع

-          پارکها و باغ های حاشیه شهری( حداقل)                                                           5/4 متر مربع

-          جمع                                                                                                                9 متر مربع

چنین مساحاتی در نقاط کم آب، می تواند ازانواع مختلف گیاهان بومی بوجود آید.

با اینکه در ایران تعاریف به عمل آمده از فضای سبز بسیار گوناگون است لیکن در مجموع می توان تقسیم بندی زیر را جهت تعاریف فضاهای سبز به کار گرفت:

-          باغ خصوصی، باغ هایی که مورد استفاده خانوادگی دارد

-          فضاها و خیابان های درخت کاری شده

-          میادین درخت کاری شده

-          خیابانهایی با حاشیه باغچه

-          کناره رودخانه، کانال

-          مسیرهای عابرین

-          باغجه میان میادین

-          میدان عمومی، فضای باز

-          باغ محله

-          باغ و زمین بازی

-          پارک با ساختمان

-          پارک شهری

-          پارک تفریحی

-          باغ گیاهشناسی

-          باغ وحش

-          گورستان شهری

-          باغ آموزشی

-          تجهیزات ورزشی متنوع

-          باغ کارگران

-          جنگلهای خصوصی قابل استفاده برای عموم

-          باغچه و پارک مرتبط با بناهای تاریخی

-          فضاهای رو باز و استراحت

-          جنگل طبیعی

-          کناره رودخانه ، کانال ها، استخرهای مصنوعی


نوشته شده در دوشنبه 18 مرداد 1389 ساعت 10:59 ب.ظ توسط مریم عزیزی نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت